ข้อห้ามที่คนไม่ค่อยรู้ เกี่ยวกับการกินเจ 2559

ข้อห้ามปกติๆ ที่คนกินเจโดยปกติไม่ได้เคร่งครัดมาก หรือผู้ที่ต้องการกินเจเพื่อสุขภาพเฉยๆ อาจไม่ทราบนอกเหนือจากข้อห้ามที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น การงดกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง งดกินเนื้อสัตว์ งดอาหารรสจัด กินอาหารที่คนกินเจด้วยกันปรุง ถ้วยชามห้ามใช้ปนกับอาหารปกติ ไม่ฆ่าสัตว์ แต่งกายด้วยชุดขาว งดสุราและของมึนเมา ยังมีอีกข้อหนึ่งครับนั่นก็คือ ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง

ตะเกียงทั้ง 9 ดวงนี้เค้าจะจุดกันที่แจตั๊วหรือสถานที่กินเจ ซึ่งเป็นที่ที่คนกินเจมักจะไปชุมนุมกัน โดยตะเกียงทั้ง 9 ดวงนี้จะสมมติเป็น เก๊าฮ้วงฮุดโจ้ว (พระพุทธ 9 องค์เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์) ซึ่งต้องจุดไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดช่วงเทศกาลกินเจทั้ง 9 วัน เพื่อเป็นพุทธบูชา และรำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้ที่มีบุญคุณต่อผืนแผ่นดินเกิด ซึ่งตะเกียงทั้ง 9 ดวงนี้ห้ามให้ดับ เพราะถ้าดับตะเกียงดวงใดดวงหนึ่ง ก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลและไม่ครบถ้วนพิธีการกินเจครับ