มารู้จัก กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว แห่งเทศกาลกินเจ

ไม่รู้ว่าทุกท่านเคยได้ยินคำว่า “กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว” กันบ้างรึเปล่าครับ ซึ่งคำว่า “กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว” ตามคติพุทธมหายานนั้นคือพระพุทธ 9 องค์ที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ประกอบไปด้วยการอวตาลของพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ ซึ่งทั้ง 9 พระองค์นี้ ได้แบ่งภาคลงมาเป็นเทพเจ้า 9 องค์ ที่จะทรงเครื่องแบบกษัตริย์ จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่า “เก้าอ๊วง” หรือ “กิ้วอ๊วง” มีความหมายว่า นพราชา ทรงอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง

ตามความเชื่อแล้ว หากคนเรานั้นไม่มีธาตุลม ก็จะถึงแก่ความตาย หากไม่มีธาตุน้ำ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีที่อยู่อาศัย หากไม่มีธาตุดิน ต้นไม้ก็อับเฉาตาย หากไม่มีธาตไฟ สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ และหากไม่มีธาตุทองเศรษฐกิจและระบบการค้าก็ไม่สามารถดำเนินได้ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 9 องค์นั้นจะทรงแบ่งภาคต่อจากภาคของการเป็นเทพเจ้าลงไปเป็นดาวเคราะห์ 9 ดวง เพื่อที่จะบริหารธาตุทั้ง 5 ที่ประกอบเป็นจักรราศีแห่งดวงชะตา ซึ่งดาวเคราะทั้ง 9 ดวงจะมีดังนี้

1. พระอาทิตย์ ภาษาจีนเรียกว่า ไท้เอี๊ยงแชแช แปลว่า ดวงดาว
2. พระจันทร์ คือ ไท้อิมแช
3. ดาวพระอังคาร หรือ ฮวยแช
4. ดาวพระพุธ หรือจุ๊ยแช
5. ดาวพระพฤหัสบดี หรือ บั๊กแช
6. ดาวพระศุกร์ หรือ กิมแช
7. ดาวพระเสาร์ หรือ โท้วแช
8. ดาวพระราหู หรือ ล่อเกาแช
9. ดาวพระเกตุ หรือ โกยโต้วแช

ซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงนี้คือกำเนิดของจักรราศีในทางโหราศาสตร์ การหมุนหรือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 9 จะส่งผลต่อโลกด้วยครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อในตำนานการกินเจ