สำหรับสัมนา ฝึกอบรม
ประชุม ทัวร์ จัดเลี้ยง EVENT ต่าง ๆ
- อาหารสะอาด ปรุงสุกใหม่ วัตถุดิบ เลือกสรรอย่างดี
- ข้าวหอมมะลิ 100%
BOX SET