อาหารไทย    
ssแกงเผ็ดโบราณ
 

แกงเขียวหวานไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง

แกงเขียวหวานไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง, ลูกชิ้นปลากราย

Green Curry with Chicken, Pork, Beef, Prawns

แกงคั่วหอยขม...................................................................... 140
River Snail Curry
แกงคั่วกระท้อนกุ้ง (ตามฤดูกาล)........................................... 140
Santol and Prawns in Thai Curry (seasonal)
แกงคั่วสับปะรดกุ้ง................................................................. 140
Pineapple and Prawns in Thai Curry
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย............................................. 140
Green Curry with Featherback Fish Balls
แกงเขียวหวานไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง............................................ 140
Green Curry with Chicken, Pork, Beef, Prawns
แกงป่าไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง......................................................... 140
Chicken, Pork, Beef, Prawns in
Clear Spicy Soup with Vegetable
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย.......................................................... 140
Spotted Featherback Balls in
Clear Spicy Soup with Vegetable
หมูป่าผัดเผ็ด.......................................................................... 140
Stir Fried Red Chillies and Wild Boar
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด....................................................... 140
Stir Fried Spicy and Crispy Catfifif ish
หัวพุงไข่ปลาช่อนผัดเผ็ด........................................................ 240
Stir Fried Spicy Head, Stomach and
Eggs of Snake-Head Fish
ปลาแซลมอนผัดฉ่า................................................................ 280
Stir Fried Salmon with Spicy Thai Herbs
ปลาสลิดผัดพริกขิง................................................................. 120
Stir Fried Gourami in Red Curry Paste
ปลาดุกฟูผัดพริกขิง................................................................. 140
Stir Fried Crispy Catfish in
Red Curry Paste
สะตอผัดกุ้ง............................................................................ 180
Stir Fried Twisted Cluster Bean with Prawns
มัสมั่นเนื้อติดมัน / ไก่.............................................................. 140
Beef / Chicken in Yellow Coconut
Curry Served with Potato
แพนงไก่, หมู, เนื้อ.................................................................. 140
Chicken, Pork or Beef in Red Curry
แกงเผ็ดเป็ดย่าง..................................................................... 180
Roasted Duck in Spicy Curry
ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน...................................................... 180
Seafood Souffle in Coconut
ห่อหมกปลาช่อนมะพร้าวอ่อน................................................ 160
Snake-Head Fish Souffle in Coconut
ปลาเนื้ออ่อนฉู่ฉี่..................................................................... 300
Deep Fried Whisker Sheatfish in Thick Red Curry
ฉู่ฉี่กุ้งใหญ่............................................................................ 380
Deep Fried King Prawns in Thick Red Curry

 สตอผัดกุ้ง

สตอผัดกุ้ง

Stir Fried Twisted Cluster Bean with Prawns

 ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

Seafood Souffle in Coconut

 แกงคั่วสับปะรดกุ้ง

แกงคั่วสับปะรดกุ้ง

Pineapple and Prawns in Thai Curry