อาหารไทย    
ssแกงเผ็ดโบราณ
 

แกงเขียวหวานไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง

แกงเขียวหวานไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง, ลูกชิ้นปลากราย

Green Curry with Chicken, Pork, Beef, Prawns

แกงคั่วหอยขม...................................................................... 140
River Snail Curry
แกงคั่วกระท้อนกุ้ง (ตามฤดูกาล)........................................... 140
Santol and Prawns in Thai Curry (seasonal)
แกงคั่วสับปะรดกุ้ง................................................................. 140
Pineapple and Prawns in Thai Curry
แกงคั่วหมู / เนื้อแดดเดียว................................................... 140
Dried Pork Curry/ Dried Beef Curry
แกงคั่วปลาดุกใบยอ......................................................... 140
Catfish Curry with Bai Yo leave
แกงคั่วมะระกุ้ง.............................................................. 140
Spicy Curry with Prawns and Bitter Gound

แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย............................................. 140
Green Curry with Featherback Fish Balls
แกงเขียวหวานไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง............................................ 140
Green Curry with Chicken, Pork, Beef, Prawns
แกงป่าไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง......................................................... 160
Chicken, Pork, Beef, Prawns in
Clear Spicy Soup with Vegetable
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย.......................................................... 160
Spotted Featherback Balls in
Clear Spicy Soup with Vegetable
หมูป่าผัดเผ็ด.......................................................................... 160
Stir Fried Red Chillies and Wild Boar
ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด....................................................... 140
Stir Fried Spicy and Crispy Catfifif ish
ปลาแซลมอนผัดฉ่า................................................................ 280
Stir Fried Salmon with Spicy Thai Herbs
หอยเชลล์ผัดฉ่า................................................................ 280
Sizzling Spicy Fried Scallops
ปลาคังผัดฉ่า................................................................ 160
Sizzling Spicy Fried Redtail Catfish
ทะเลผัดฉ่า................................................................ 220
Sizzling Spicy Fried Seafood

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดฉ่า..................................................... 300
Sizzling Spicy Fried New Zealand Mussels

ปลาสลิดผัดพริกขิง................................................................. 140
Stir Fried Gourami in Red Curry Paste
ปลาดุกฟูผัดพริกขิง................................................................. 140
Stir Fried Crispy Catfish in
Red Curry Paste
สะตอผัดกุ้ง............................................................................ 180
Stir Fried Twisted Cluster Bean with Prawns
สะตอผัดกะปิกุ้ง.................................................................. 180
Fried Twisted Cluster Bean in Shrimp Paste with Prawns

มัสมั่นเนื้อติดมัน / ไก่ / ซี่โครงอ่อน.......................................... 140
Massaman (Beef / Chicken / Spare Ribs) Curry and Potato
มัสมั่นเนื้อนิวซีแลนด์....................................................... 220
Massaman New Zealand Beef Curry and Potato

แพนงไก่, หมู, เนื้อ, กุ้ง.......................................................... 140
Chicken, Pork, Beef, Prawns in Red Curry
แกงเผ็ดเป็ดย่าง..................................................................... 180
Roasted Duck in Spicy Curry
ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน...................................................... 180
Seafood Souffle in Coconut
ห่อหมกปลาช่อนมะพร้าวอ่อน................................................ 160
Snake-Head Fish Souffle in Coconut
ปลาเนื้ออ่อนฉู่ฉี่..................................................................... 380
Deep Fried Whisker Sheatfish in Thick Red Curry
ฉู่ฉี่กุ้งใหญ่............................................................................ 380
Deep Fried King Prawns in Thick Red Curry
ผัดเผ็ดซี่โครงอ่อน............................................................ 140
Curry Fried Pork Ribs

 สตอผัดกุ้ง

สตอผัดกุ้ง

Stir Fried Twisted Cluster Bean with Prawns

 ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

Seafood Souffle in Coconut

 แกงคั่วสับปะรดกุ้ง

แกงคั่วสับปะรดกุ้ง

Pineapple and Prawns in Thai Curry