November 10, 2015

เคล็ดลับการหมักเนื้อให้นุ่ม

การหมักเนื้อ เป็นการทำให้เนื้อที่เหนียวกลับนุ่มได้นั้น จริงๆ แล้วก็มีอยู่หลายวิธี วันนี้ขอแนะนำสองวิธีหมักที่ใช้กันมากที่สุด คือ การหมักด้วยกรดเปรี้ยว กับการหมักด้วยเอ็นไซม์ นะคะ การหมักด้วยกรดเปรี้ยว เช่น ส่วนผสมของน้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู หรือไวน์ทั้งขาวแดง […]