November 10, 2015

กินเจอย่างไรให้สุขภาพดี และไม่ขาดสารอาหาร

อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพจากสหรัฐอเมริกา เผยว่า ผู้ที่กินเจมีความเชื่อว่าการกินเจนอกจากได้บุญแล้ว ยังช่วยให้ผู้กินมีสุขภาพดีอีกด้วย แต่ความเชื่อในการกินเจของแต่ละกลุ่มมีความเชื่อที่ต่างกันออกไป ส่วนใหญ่เชื่อว่าในช่วงเทศกาลกินเจนี้พระโพธิสัตว์เสด็จลงจากสวรรค์มาสถิตยังแดนมนุษย์ เพื่อทำการโปรดสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเทพเจ้า หรือที่เรียกกันว่าช่วง “ฮุดโจ้วเฮี้ยง” บรรดาผู้คนจึงพากันทำความดีด้วยการถือศีลกินเจ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดการกินเนื้อสัตว์ […]
October 29, 2015
4 ข้อควรระวัง ระหว่างกินเจ

4 ข้อควรระวัง ระหว่างกินเจ

4 ข้อควรระวัง ระหว่างกินเจ – เทศกาลกินเจ ได้เริ่มขึ้นแล้ว หนุ่มสาวทั้งหลายที่กำลังกินเจละเว้นเนื้อสัตว์ วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ สำหรับการกินเจให้ถูกวิธีมาเล่าสู่กันฟังค่ะ อย่าเลือกรับประทานแต่ผัก เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบ ควรเสริมด้วยธัญพืชหรือพืชตระกูลถั่ว เช่น เต้าหู้ เผือก […]