December 8, 2015

ข้อห้ามที่คนไม่ค่อยรู้ เกี่ยวกับการกินเจ 2559

ข้อห้ามปกติๆ ที่คนกินเจโดยปกติไม่ได้เคร่งครัดมาก หรือผู้ที่ต้องการกินเจเพื่อสุขภาพเฉยๆ อาจไม่ทราบนอกเหนือจากข้อห้ามที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น การงดกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง งดกินเนื้อสัตว์ งดอาหารรสจัด กินอาหารที่คนกินเจด้วยกันปรุง ถ้วยชามห้ามใช้ปนกับอาหารปกติ ไม่ฆ่าสัตว์ แต่งกายด้วยชุดขาว งดสุราและของมึนเมา ยังมีอีกข้อหนึ่งครับนั่นก็คือ ห้ามดับตะเกียงทั้ง […]