November 23, 2015

ความเชื่อเรื่องอาหาร กับวันปีใหม่ ของไทย

บทความที่แล้วก็พูดถึงความเชื่อเรื่องอาหารของชาวต่างชาติไปแล้ว คราวนี้มาถึงความเชื่อของคนไทยเรื่องอาหารไทย กับวันปีใหม่กันบ้าง แต่จริงๆ แล้วอาจจะมีมากกว่านี้ เพราะบางท้องที่ก็มีวัฒนธรรมต่างกัน ผัดไทยเส้นจันทน์ : เชื่อกันว่าการทานผัดไทยเส้นจันทน์จะเป็นการทำให้อายุยืนยาว ทำอะไรก็ราบรื่น ไม่ขาดตอน และในผัดไทยยังมีถั่วงอกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้ ทำอะไรก็มีแต่ความเจริญงอกเงยเหมือนถั่วงอกนั่นเอง ลาบ […]