October 28, 2015

บ้านศิลปิน หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง คณะคำนาย

บ้านศิลปิน – สุดทางเดินหัวมุมขวามีบ้านเด่นสะดุดตาอยู่หลังหนึ่ง ซ้ายคือคลองบางหลวง เบื้องหน้าคือคลองบางจาก รองเท้าที่ถอดเรียงกันอยู่หลายคู่ กับเสียงซ้อมละครดังมาจากด้านในนาฬิกาชี้เวลาบ่ายโมง เวลานั้นฟ้าครึ้มแดดจาง ผมยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้น หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง คณะคำนาย คือปลายทางของผมในวันนี้ เมื่อแรกสะดุดตากับพระเจดีย์เก่าแก่สมัยอยุธยาที่ตั้งตระหง่านงามสง่าอยู่กลางลานบ้าน ตัวบ้านไม้ทรงมะนิลา วางเป็นรูปตัวแอล ซึ่งจากข้อมูลได้ความว่า […]
October 28, 2015

คลองบางหลวง – ร่วมชื่นชมตำนานที่ยังคงเหลืออยู่

เส้นทางคลองบางหลวงในสมัยธนบุรีนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของวังหลวง และบ้านเรือนเจ้านาย – ขุนนาง จำนวนมาก คลองเส้นนี้จึงถูกเรียกว่าคลองบางหลวงไปด้วย เหมือนที่หนังสือ “เด็กคลองบางหลวง” ของ “กาญจนาคพันธุ์” หรือ “ขุนวิจิตรมาตรา” ได้เขียนไว้ว่า “คลองบางหลวงในสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก […]