August 29, 2015

ดินแดนสุดขอบฟ้า แชงกรีลา Shangri-La

คำว่าสุดขอบฟ้าของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผมคำว่าสุดขอบฟ้า เป็นความเปรียบให้การเดินทางที่เคยอยู่ในความฝันของผมสมัยเด็กว่าอยากมาเยือนที่ดินแดนแห่งนี้ แล้วโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แม้ว่าจะมาช่วงฤดูร้อนของที่นี่แล้ว แต่ก็ยังมีหิมะปกคลุมตามยอดเขาต่างๆ อากาศก็กำลังสบายต่ำสุดประมาณ 2 องศาเซลเซียส ไม่หนาวจัดเหมือนช่วงฤดูหนาว เพราะที่นี่บางวันอุณหภูมิอาจลดลงถึง -20 องศาเซลเซียส ซึ่งคงเกินสบายเยอะไปหน่อยครับ แชงกรี-ลา […]